Home
Impresum

Impresum

 

NEUROTH SLUŠNI APARATI d.o.o.

Baja Pivljanina 39, Beograd

e-mail adresa: office.rs@neuroth.com

Račun kod Erste banke broj: 340-0000011024580-86

IBAN RS35340000001102458086

Osnivački kapital: 1.181.800,00 RSD, uplaćen u celosti

Matični broj: 21465844
PIB: 111342102

Direktor: Peter Jagodič, Željko Tomić

 

Impresum

Sva prava zadržana. Preuzimanje, menjanje i čuvanje datoteka sa ove web stranice dozvoljeno je isključivo u privatne svrhe. Za svaku drugu vrstu korišćenja, posebno za postavljanje hiperlinkova odnosno okvira (frame) na ovu web stranicu odnosno delove iste, potrebna je prethodna pismena saglasnost preduzeća NEUROTH slušni aparati d.o.o. Svi sadržaji ove web stranice i njeni delovi osmišljeni su i nadzirani s najvećom mogućom pažnjom. Svaka odgovornost u pogledu povezanosti s drugim web stranicama, tačnosti i aktuelnosti sadržanih podataka te gubitka podataka ili drugih tehničkih ograničenja, koja se mogu javiti prilikom gledanja ili skidanja podataka s te web stranice, isključena je.

Nazivi za dužnosti i osobe (grupe osoba), koji se upotrebljavaju u reklamnim materijalima preduzeća NEUROTH slušni aparati d.o.o., smatraju se neutralnima iz stilskih razloga.

 

Copyright

Celokupni sadržaj ove web-lokacije zaštićen je autorskim pravima. Zadržana su sva prava, takođe pravo doštampavanja, prevoda i umnožavanja sadržaja ili delova sadržaja. Obrada, izmene, reprodukovanje, spajanje ili transfer sadržaja Internet stranice dopušteno je samo uz izričito pismeno odobrenje društva NEUROTH slušni aparati d.o.o.

 

Odricanje od odgovornosti
Svi sadržaji web stranice i njenih delova stvoreni su i nadgledani s najvećom pažnjom. Uprkos pažljivom izboru i redovnoj kontroli, Neuroth slušni aparati d.o.o.  ne preuzima odgovornost za sadržaj, tačnost i pravovremenost povezanih spoljnih web stranica, koliko je to legalno dopušteno. Osim toga, svaka odgovornost za gubitke podataka ili drugih tehničkih oštećenja koja mogu nastati prilikom pregledanja ili preuzimanja podataka s ove web stranice isključena je u onoj meri u kojoj je to zakonom dopušteno.