Home
Slušni test
Slušni test kod slušnog akustičara

Slušni test kod slušnog akustičara

Audiometrija i govorno-slušni test

Stručno obavljena audiometrija je najvažniji preduslov za izbor optimalnih slušnih aparata. Neurothovi slušni akustičari su kvalifikovani stručnjaci za sluh koji uz pomoć najmodernijih tehnologija mogu testirati i proceniti vaš sluh.

Zakažite besplatan slušni test
Die perfekte Welle

Tok profesionalnog slušnog testa

Svaka audiometrija (merenje sluha) bi trebalo da započne uzimanjem anamneze i analizom potreba. Naime, svaki čovek čuje drugačije. Zatim sledi pregled uva otoskopom. Pri tome slušni akustičar utvrđuje ima li u uvu cerumena (ušnog voska). Pouzdano merenje sluha moguće je samo kod slobodnog slušnog kanala.

Kod odraslih osoba merenje sluha sastoji se od tri koraka:

  • Kod tonske audiometrije meri se pri kojoj jačini primećujete Pritom se ispituje raspon od vrlo dubokih do vrlo visokih tonova.
  • Za merenje sluha mogu se upotrebljavati razne vrste slušalica – prvo se slušna sposobnost meri direktno na uvu. Kako bi se izmerile smetnje u provođenju zvuka, proverava se i koštana vodljivost iza uva.
  • Na kraju se obavlja govorno-slušni test. Pritom se pažnja obraća na to koliko je dobro razumevanje pojedinih brojki i reči.

Odmah nakon toga saznaćete rezultat slušnog testa i procenu audiograma. Slušni akustičar će vam detaljno objasniti rezultat testa i rado će vas savetovati o daljnjim koracima koje bi trebalo preduzeti.

Zakažite termin

Već dugo imate osećaj da ne čujete i ne razumete dobro? Slušnim testom kod stručnjaka možete saznati u kakvom je stanju vaš sluh i šta je najbolje učiniti kako biste ponovno čuli i uživali u životu punim plućima. Dogovorite odmah neobavezujući termin u Neurothovom slušnom centru.

Zakažite slušni test